Welkom > Jubileum
Historische Kring Bommelerwaard | Postbus 113 | 5301 AC Zaltbommel | info@hkbommelerwaard.nl
Sitemap
Gastenboek
 
 

Jubileum

DVD ter gelegenheid van 50-jarig jubileum Historische Kring Bommelerwaard

Op zaterdag 27 september 2014 vierde de Historische Kring Bommelerwaard het feit dat ze vijftig jaar bestaat. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis is aan alle leden een speciale jubileum DVD uitgereikt waarop alle jaargangen van ons tijdschrift Tussen de Voorn en Loevestein  van 1965 t/m 2013 in pdf formaat zijn opgenomen. Dit  is een mooie aanvulling op de eerdere cd-rom waarop slechts de jaargangen t/m 2000 te vinden waren (gecombineerd met tijdschriften van andere verenigingen in de streek, en die onder de naam "Gelders Rivierengebied" nog steeds via Historic Future te bestellen is), Ook andere geďnteresseerden kunnen nu deze nieuwe DVD bestellen voor slechts 10 euro inclusief verzendkosten. Bestellen kan door een email te sturen naar onze secretaris via  info@hkbommelerward.nl

Historische Kring Bommelerwaard viert 50-jarig jubileum.

Op zaterdag 27 september 2014 vierde de Historische Kring Bommelerwaard het feit dat vijftig jaar eerder een groep inwoners zich verenigde, met als doel de historie van de Bommelerwaard voor het voetlicht te brengen. Wat begon met een bescheiden groep mensen groeide uit tot een actieve Kring met bijna 400 leden. De Kring heeft voor haar jubileumviering een toepasselijke locatie gekozen: de Gasthuiskapel te Zaltbommel.
In de afgelopen vijftig jaar heeft de Historische Kring zich op allerlei manieren gemanifesteerd: door lezingen, excursies, boeken over de historie, lesbrieven, diaseries en vanaf het begin een zeer boeiend en informatief tijdschrift Tussen de Voorn en Loevestein.
Al verscheidene keren heeft de Kring tijdens een jubileum een bijzondere publicatie gepresenteerd over de geschiedenis van de streek. Ook dit keer is er gekozen voor een passend jubileumgeschenk. De eerste exemplaren van dit geschenk worden tijdens de jubileumviering uitgereikt aan B&W van Zaltbommel en Maasdriel.

Jan van Heeswijkprijs.

Sinds het 30-jarig bestaan reikt de Kring bij een jubileum ook de Jan van Heeswijkprijs uit. Deze prijs is genoemd naar een van de grote stimulators van de vereniging en oud voorzitter Jan van Heeswijk uit Kerkdriel. De prijs omvat een bokaal als blijvende herinnering en een geldbedrag van € 500. De prijs wordt uitgereikt aan een persoon, groep van personen of een instelling die zich de voorgaande vijf jaren nadrukkelijk heeft gemanifesteerd op het gebied van de Bommelerwaardse historie.
Voor de prijs waren deze keer, door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van de heer P. Hotke, drie genomineerden geselecteerd. De genomineerden in dit jubileumjaar waren Marina Bams, Ronnie van Hoften en Marjan Witteveen.
De winnaar van de Jan van Heeswijkprijs is tijdens de jubileumviering op 27 september bekend gemaakt: het is Marjan Witteveen geworden.
juryvoorzitter P. Hotke maakt de winnaar bekend.
Mevrouw van Heeswijk (links) overhandigt de bokaal aan Marjan Witteveen.

Marjan Witteveen verdiept zich, zolang ze in Zaltbommel woont (al ruim veertig jaar) vol overgave en enthousiasme in de Bommelerwaardse historie. Zij is voor velen, nieuwkomers en ras-Bommelaars en Bommelerwaarders een nooit verzakende vraagbaak. Wie iets wil weten over de historie van Zaltbommel, komt op enig moment altijd met Marjan in contact. Iedereen kan er van op aan dat haar antwoorden kloppen, want Marjan bestudeert grondig , is vastberaden en gaat niet over een nacht ijs. Ze onderzoekt en schrijft niet alleen om vast te leggen voor het nageslacht maar ook om jong en oud te interesseren voor het prachtige cultuurgoed van de Bommelerwaard.  Haar kennis houdt  ze nooit voor zichzelf. Onder andere door tal van lezingen door de hele Bommelerwaard en daarbuiten wil zij die kennis graag met iedereen delen. Ze doet dat met een aanstekelijk enthousiasme. Opgetogen en oprecht blij kan ze vertellen als ze in de archieven iets nieuws ontdekt heeft  over de historie van de Bommelerwaard.  


Hieronder een lijst  - in willekeurige volgorde - van publicaties en boeken die door Marjan Witteveen zijn geschreven.

 1. Marjan Witteveen heeft een diepgaande studie gemaakt van Maarten van Rossum en zijn huis en daarover verschillende publicaties het licht doen zien en samen met anderen in 2005 het boek ‘Een pronkstuk in Zaltbommel,  Maarten van Rossum, zijn huis en het museum’ geschreven.
 2. In het boekje ‘Rondje Bommel, wandelen door Zaltbommel ‘ nodigt Marjan Witteveen de lezers uit om met haar mee op wandelpad te gaan door Zaltbommel. Aan de hand van enkele wandelroutes beschrijft zij op alleraardigste wijze het verleden en heden van de stad.
 3. In het boek Kastelen en vestingwerken in de Bommelerwaard geeft Marjan Witteveen als eerste een overzicht van alle kastelen en vestingwerken, oud en nieuw, ruďne, of inmiddels verdwenen, die de Bommelerwaard rijk is/was.
 4. In het boekje ‘Twee eeuwen Philips in Zaltbommel’  zet ze uiteen wat de relatie is tussen Philips en Zaltbommel.
 5. In ‘Omringd van Maas en Waal, de Bommelerwaard in rijmen en verzen’ heeft Marjan (samen met Jan Groenendijk) alle rijmen en verzen over de streek verzameld, ingeleid en toelicht.
 6. Ze legt op dit moment samen met enkele andere auteurs de laatste hand aan een boek over de Sint Maarten. Ze doet dat  zoals we van haar gewend zijn: zeer gedegen,  alles wordt onderzocht, gecheckt en gedubbelcheckt.
 7. Aan de totstandkoming van veel andere boeken over de Bommelerwaard verleende zij haar medewerking, zoals  onder andere het drieluik over kleurrijke mensen in de Bommelerwaard en vele historische boeken uitgegeven door de Europese Bibliotheek, later uitgeverij Aprilis. 

Daarnaast  zijn er nog volop andere redenen: 

 1. Marjan Witteveen is stadsgids en leidt al vele jaren met veel enthousiasme jong en oud door de stad Zaltbommel waarbij ze vertelt over de historie.
 2. Jarenlang heeft ze zich als vrijwilliger en bestuurslid van het  (toen nog) Maarten van Rossummuseum  beziggehouden met de documentatie van de voorwerpen in het museum.
 3. Zij is medeoprichter geweest van de Vrienden van het Streekarchief Bommelerwaard en is jarenlang bestuurslid geweest. Nog steeds volgt zij de Vrienden, nu van de Bommelerwaardse Archieven, op de voet..
 4. Ook heeft ze  zich jarenlang actief ingezet voor de Historische Kring,  tien jaar lang als bestuurslid, maar ook als auteur van artikelen in de Voorn en Loevestein en als historicus. Jarenlang heeft ze ook in de redactie van Tussen de Voorn en Loevestein gezeten.
 5. In de monumentencommissies van zowel Maasdriel als Zaltbommel vervulde zij geruime tijd een belangrijke rol.
 6. Ze is jaren actief bestuurslid geweest van het Gelders Oudheidkundig Contact.
 7. Al een aantal jaar - en nog steeds - is Marjan Witteveen eindredacteur van het tijdschrift ‘Venster’, een tijdschrift van de Stichting Oude Gelderse Kerken.
 8. Ook aan vele kortdurende projecten verleende Marjan Witteveen haar medewerking.  Zo heeft zij alle monumenten in Zaltbommel beschreven.

Kortom, op Marjan Witteveen wordt nooit tevergeefs een beroep gedaan en Marjan is nog steeds zeer actief bezig met de historie van de Bommelerwaard.  

Haar niet aflatende inzet om haar enorme kennis van de historie van de Bommelerwaard te verspreiden en te delen,  op een bescheiden, vriendelijke maar gedreven wijze, maakt haar dé ideale Jan van Heeswijkprijswinnaar. 


Samenwerking met de Vereniging voor vrijwilligers in de Archeologie.

Tijdens de jubileum dag en ook op de zondag erna organiseerde de Vereniging voor vrijwilligers in de Archeologie (AWN) een tentoonstelling in de Gasthuiskapel. In dit weekend stonden archeologie en de bouwhistorie van de stadsmuur van Zaltbommel centraal in het Agnietenterrein, nu de zogenaamde Torentuin.
Sinds enkele jaren staan er op historische grond nieuwe woningen aan de Agnietenstraat in Zaltbommel. Een deel van het terrein is echter, tegen de plannen in, niet bebouwd. Dit gedeelte is opgehoogd met de grond die vrij kwam uit de bouwplaats. Vanwege het niet doorgaan van de plannen is hier op initiatief van buurtbewoners een tuin ingericht, die de Torentuin genoemd wordt.
Onder de nieuwbouw en de tuin ligt een interessant bodemarchief dat deels al verstoord is door verschillende activiteiten in voorgaande jaren. Er heeft officieel archeologisch onderzoek plaatsgevonden, maar toch zijn er uit de stortgrond vele vondsten door zowel amateurarcheologen als omwonenden gehaald. Een deel van de vondsten is te bewonderen tijdens  de unieke tentoonstelling in de Gasthuiskapel. De vondsten zijn gedateerd vanaf de Romeinse tijd tot heden. Te bewonderen zijn onder andere een Romeinse munt van Julius Caesar, schijffibulae (mantelspelden), middeleeuwse gespen, aardewerk serviesgoed etc.


Vorige zomer vond daar weer een archeologisch onderzoek plaats, wat interessante ontdekkingen heeft opgeleverd. Zo zijn onder andere de fundamenten van een deel van de stadsmuur en twee muurtorens teruggevonden. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de locatie van de Oenselse poort archeologisch vast te stellen. Deze ontdekkingen en andere aspecten worden, tijdens de jubileumviering, door bouwhistoricus H. Hundertmark in samenwerking met archeoloog Sjeng Dautzenberg toegelicht in een lezing.
Kaartfragment met het terrein van het voormalige Agnietenklooster, N. van Geelkercken, rond 1650
Stadsmunt Zaltbommel, stuiver, 1579.
schijffibula(mantelspeld) begin 11-de eeuw
Op de voorgrond een fundament van het Agnietenklooster met daarachter het fundament van de stadsmuur op het Agnietenterrein, nu de Torentuin

Zondag 28 september 2014 was het vijftig jaar geleden dat een eerste historische wandeling door het oude Bommel werd georganiseerd. Het was het begin van de Historische Kring Bommelerwaard. 50 jaar later werd deze wandeling herhaald met als speciaal onderwerp de Stadsmuur. In samenwerking met de AWN en de stadsgidsen werd er onder deskundige leiding langs de gerenoveerde stadsmuur gewandeld. Hiervoor was medewerking verkregen van de eigenaren van de particuliere tuinen grenzend aan de muur.

powered by CMSimple
<
>